ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI II

İzlence Formu

Ders Adı ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI II Kod CTLE2120
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. REYİLA KAŞGARLI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin Çağdaş Türk Dünyası edebiyatlarının mensuplarını tanımaları ve kendilerine verilen bir eserin tahlilini yapabilmeleri hedeflenmektedir.

İçerik

Bu derste Çağdaş Türk Dünyası edebiyatından seçilen önemli isimlerin kısa hayat hikayeleri anlatılarak eserlerinin tahlilleri yapılacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Projeksiyonla sunum, soru-cevap, açıklama.

Kaynaklar

Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı I, II

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023