TÜRK HALK EDEBİYATI METİNLERİ

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK HALK EDEBİYATI METİNLERİ Kod CTLE1015
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ZEHRA HAMARAT
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Türk halk edebiyatının önemli devirleri hakkındaki genel görüşlerin anlatıldığı bir derstir.

İçerik

Türk Halk Edebiyatının belli dönemlerinin genel edebî manzarası anlatılacak, bu dönemleri etkilemiş siyasî ve sosyal meseleler üzerinde durulacak, ilgili dönemlerin tanınmış şahsiyetlerinin eserleri yanında anonim mahsuller de okutulup bunlar üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Projeksiyonla sunum, soru-cevap, açıklama

Kaynaklar

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Öcal Oğuz vd., Grafiker Yayınları, Ankara, 2004.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023