AZERBAYCAN TÜRKÇESİ II

İzlence Formu

Ders Adı AZERBAYCAN TÜRKÇESİ II Kod CTLE1011
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ALİ ILGIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Azerbaycan Türkçesinin Sesbilgisi en alt düzeyde öğretmek.

İçerik

Azerbaycan Türkçesi kök-ek sisteminin yapısı anlatılacak, bu lehçeye ait yapım ve çekim ekleri ele alınacak. Gerektiğinde tarihî dönemlerle karşılaştırmalar yapılarak öğrencilerin bu lehçenin şekil bilgisi özelliklerini daha iyi bir şekilde kavraması sağlanacak.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet B. Ercilasun vd., Akçağ Yayınları, Ankara, 2007. Azerbaycan Dilinin Grammatikası, Azerbaycan SSR İlmler Akademiyası, Bakü, 1960. Azeri Türkçesi, Muharrem Ergin, İstanbul, 1971. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I-II, Ahmet B. Ercilasun vd., Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991. Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü, Seyfettin Alataylı, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1994.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023