TÜRKİYE TÜRKÇESİ II

İzlence Formu

Ders Adı TÜRKİYE TÜRKÇESİ II Kod CTLE1010
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AHMET NAİM ÇİÇEKLER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilere kök ve eklerini, Türkiye Türkçesinin çekim eklerin, Türkiye Türkçesinin yapım eklerini, Türkiye Türkçesinin kelime türlerini öğretmek amaçlanmaktadır.

İçerik

Türkiye Türkçesinin yapı bilgisi işlenecektir. Dersin konuları arasında kelime, kelime kökü ve gövdesi, ekler, kök-ek ilişkisi, yapım ekleri, çekim ekleri yanında isim, fiil, sıfat, zamir, zarf, edat gibi kelime türleri bulunmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap.

Kaynaklar

Ders Kitabı: Türk Dil Bilgisi (Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin), Muharrem Ergin, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2000. Yardımcı Ders Kitapları: Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Zeynep Korkmaz, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2003. Türkçenin Grameri, Tahsin Banguoğlu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2003. Çağdaş Türk Dili, Süer Eker, Grafiker Yayınları, Ankara, 2002.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024