OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ

İzlence Formu

Ders Adı OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ Kod CTLE1012
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. REYİLA KAŞGARLI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Osmanlı Türkçesinin gramer kurallarının öğretildiği bir derstir.

İçerik

Osmanlı Türkçesinin gramer kurallarının öğretildiği bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Projeksiyonla sunum, soru-cevap, açıklama

Kaynaklar

Osmanlı Türkçesine Giriş

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024