ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

İzlence Formu

Ders Adı ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Kod ODAI0002
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. ASİYE IRAZ SAVUN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersin amacı, Atatürkçü düşünceyi gerçek yönüyle tanıtmak ve güncelleştirerek yaşatmaya katkıda bulunmaktır.

İçerik

Milli Mücadele'nin örgütlenme süreci (Amasya Genelgesi, Kongreler, TBMM'nin açılması) konularında bilgi sahibi olmak. Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheler ve sonuçları konusunda bilgilenmek. Yeni Türkiye Devleti'nin kuruluş sürecini ve ilkelerini kavramak.

Öğretim Yöntemleri

Uzaktan Eğitim, Kısa Sınav

Kaynaklar

-e-kitap(Doç.Dr.Namık Sinan Turan tarafından hazırlanmış olan) -Ali İhsan Gencer, Sabahattin Özel, Türk İnkılap Tarihi, 13bs., İstanbul, Der, 2009. - Bernard Lewis, Modern Türkiye?nin Doğuşu, Ankara, 1970 - İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul, 1978 - Bülent Tanör, Osmanlı- Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY, 2002 -Oral Sander, Türkiye?nin Dış Politikası, Ankara,İmge, 1998. -Atatürk?ün Milli Dış Politikası, c.I-II, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1981. -Hamza Eroğlu, Türk İnkılap Tarihi, İstanbul, 1982. -Jaeschke G., Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi,2.bs.Ankara, 1989. -Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, İstanbul,1982. -Lord Kinross, Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, çev.Necdet Sander, 12.bs., İstanbul, 1994. -T.B.M.M.Zabıtları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024