ERKEN YUNAN DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı ERKEN YUNAN DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ Kod EYDE3079
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERMAN GÖREN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Miletos'lu ilk doğa düşünürlerinden (Thales ve çağdaşlarından) itibaren Eski Yunan düşüncesinin nasıl bir nitelik taşıdığı, Yunan düşünürlerinin kendi şiirsel geleneklerinin hangi yönlerden mirasçısı oldukları, ilk doğa düşünürlerinden itibaren Eski Yunan düşüncesinin nasıl bir gelişme gösterdiği incelenir. İnceleme felsefe tarihini filolojinin metin merkezli yaklaşımlarına başvurarak ele alma niyetini taşımaktadır. Bu doğrultuda tamamı düşünceleri vezinli metinler aracılığıyla aktarmış olan Sokrates-öncesi düşünürlerin fragmanlarında ortaya atılan temel düşün soru(n)ları ele alınır.

İçerik

Bu ders, Erken Yunan Düşüncesi'nin temel sorunlarına yönelik filolojik yöntemleri ve bakış açılarını inceler ve bu konuya öğrencinin giriş yapmasını hedefler.

Öğretim Yöntemleri

Açıklamalı anlatım. Soru-cevap. Öğrencilerin hazırladığı sunumlar.

Kaynaklar

BALTUSSEN, H. (2005). “The Presocratics in the doxographical tradition. Sources, controversies, and current research.” SHT 6.A.6: 1 26. CAPIZZI, A. (1990). The Cosmic Republic: Notes for a Non-Peripatetic History of the Birth of Philosophy in Greece. Amsterdam: J.C. Gieben. DIELS, H.–KRANZ, W. (1956). Die Fragmente der Vorsokratiker, Vols. I III (sekizinci basım, ilk basımı 1903). Berlin: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung. FRÄNKEL, H. (1951). Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums: Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik und Prosa bis zur Mitte des fünften Jahrhunderts. New York (NY): American Philological Association. — (1960). Wege und Formen frühgriechischen Denkens: literarische und philosophiegeschichtliche Studien (ed. by Franz TIETZE) München: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung. — (1973). Early Greek Poetry and Philosophy: A History of Greek Epic, Lyric, and Prose to the Middle of the Fifth Century (trans. by Moses HADAS–James WILLIS). Oxford: Harcourt Brace Jovanovich. GUTHRIE, W.K.C. (1962). A History of Greek Philosophy 1: The earlier Presocratics and the Pythagoreans. Cambridge: Cambridge University Press. — (2011). Yunan Felsefe Tarihi I: Sokrates Öncesi, İlk Filozoflar ve Pythagorasçılar (trans. by Ergün AKÇA). İstanbul: Kabalcı Yayınları. KERSCHENSTEINER, J. (1962). Kosmos: Quellenkritische Unterschungen zu den Vorsokratikern. München: C. H. Beck. KIRK, G.S.–RAVEN, J.E. et al. (19718). The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts (sekizinci basım, ilk basımı 1957). Cambridge: Cambridge University Press. NADDAF, G. (2005). The Greek Concept of Nature. Albany (NY): State University of New York Press. — (2006). “What is Presocratic Philosophy?” AP 26/1: 161 179. OSBORNE, C. (2004). Presocratic Philosophy: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. ROBINSON, T.M. (2010). Logos and Cosmos: Studies in Greek Philosophy. Sankt Augustine: Academia Verlag. SEAFORD, R. (2004). Money an

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024