YUNAN FİLOLOJİSİNE GİRİŞ I

İzlence Formu

Ders Adı YUNAN FİLOLOJİSİNE GİRİŞ I Kod EYDE2092
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ERMAN GÖREN

Dersin Amacı

Klasik Filoloji'nin bir bilim dalı olarak özelliklerini ortaya koyarak diğer bilim dallarıyla ilişkilerini saptamak. Klasik Filoloji çalışmalarının tarihçesini vermek.

İçerik

Klasik Filolojinin tanımı, amacı, yöntemi. İlk Klasik Filoloji Çalışmaları

Öğrenme Çıktıları

Yunan Filolojisi'yle ilgili temel kavramları tanımlar. Yunan Filolojisi'nin karakteristik özelliklerini kavrar. Yunan Filolojisi'nin, Latin ve bütün Batı filoloji geleneğine etkisinin önemini kavrar. Yunan Filolojisi'nin, dünya filoloji tarihindeki yerini değerlendirir. Yunan filologlarının çalışmalarının eleştirisini yapar. Yunan filoloji çalışmalarını değerlendirmede, yani bakış açıları geliştirir.

Yeterlilik İlişkisi

Sunuş Yolu ile Öğretim, Düz Anlatım, Tartışma, Soru-cevap.

Kaynaklar

A. Powell (ed.), The Greek World, London-New York, 1997. B.A. Sparkes (ed.), Greek Civilization. An Introduction, Oxford-Malden, 1998. C. Orrieux-P. S. Pantel, A History of Ancient Greece, translated from the French Janet Lloyd, 1999. D. Sansone, Ancient Greek Civilization, Malden-Oxford-Carlton, 2004. E. Friedell, Antik Yunan'ın Kültür Tarihi. Hristiyanlık Öncesi Yaşam ve Efsane, çev. Necati Aça, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999. G. Shipley, The Greek World After Alexander 323-30 BC, London-New York, 2003. G.L. Irby-Masse-P.T. Keyser, Greek Sciense of the Hellenistic Era, London-New York, 2002. J. Boardmann-J. Griffin-O. Murray (ed.), The Oxford History of the Classical World, Oxford-New York, 1986. J.W. Humprey-J.P. Oleson-A.N. Sherwood, Greek and Roman Technology. A Sourcebook. Annotated Translations of Greek and Latin Texts and Documents, London-New York, 1998. P. Green, Alexander to Actium. The Historical Evolution of the Hellenistic Age, Berkeley, 1993. S. Hornblower, The Greek World, 479-323 BC, London-New York, 2003. S.B. Pomeroy et al., Ancient Greece. A Political, Social and Cultural History, Oxford-New York, 1999. T.R. Martin, Ancient Greece. From Prehistoric to Hellenistic Times, New Haven-London, 1996.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders, yukarıda belirtilen 1., 2.,3.,4.,6.,9., ve 12. maddelerdeki hususlar bakımından program yeterliliklerine katkıda bulunmaktadır.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.