HAKAS TÜRKÇESİ I

İzlence Formu

Ders Adı HAKAS TÜRKÇESİ I Kod CTLE4127
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ALİ ILGIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Hakas Türkçesini öğretmek

İçerik

Hakas Türkçesinin öğretildiği bir derstir. Hakas Türkleri ve yaşadıkları yer hakkında bilgiler sunulacak; Hakas Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri üzerinde durulacak; bu lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya verilecek ve ilgili lehçeye ait metinler okutularak bunlar üzerinde dil bilgisi uygulaması yapılacaktır. Ders Kitabı:

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

N.A.Baskakov, Grammatika Hakasskogo Yazıka, Moskva, 1972. Gülsüm Killi , Kuzey ve Güneydoğı Sibirya Türklerinin Dil Durumu, Köksav Yay., Ankara 2010. Ahmet Bican Ercilasun, Türk Lehçeleri Grameri, Akçağ yay., Ankara 2007. Emine Gürsıy Naskali vd., Hakasça Türkçe Sözlük, Tdk yay., Ankara 2007.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023