ALTAY TÜRKÇESİ I

İzlence Formu

Ders Adı ALTAY TÜRKÇESİ I Kod CTLE4128
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ALİ ILGIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Altay Türkçesini öğretmek

İçerik

Altay Türkçesinin öğretildiği bir derstir.Altay Türkleri ve yaşadıkları yer hakkında bilgiler sunulacak; Altay Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri üzerinde durulacak; bu lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya verilecek ve ilgili lehçeye ait metinler okutularak bunlar üzerinde dilbilgisi uygulaması yapılacaktır. Ders Kitabı:

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet B. Ercilasun vd., Akçağ Yayınları, Ankara, 2007. Altay Destanları I, İbrahim Dilek, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2002. Altay Destanları II, İbrahim Dilek, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2007. Altay Destanları III, İbrahim Dilek, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2007. Altay Masalları, İbrahim Dilek, Alp Yayınevi, Ankara, 2007.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023