KIRGIZ TÜRKÇESİ KONUŞMA

İzlence Formu

Ders Adı KIRGIZ TÜRKÇESİ KONUŞMA Kod CTLE4066
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Kırgız Türkçesinin pratik olarak öğrenilmesini gerçekleştirmek.

İçerik

Öğrenciye Kırgız Türkçesiyle tanışma, adres sorma yanında otel, lokanta, durak, alış veriş merkezi, otogar, metro, havaalanı gibi yerlerde günlük konuşmanın nasıl yapılacağı kavratılacaktır. Öğrencinin kendini tanıtması, hatıra veya kısa hikâyeler anlatması, okuduğu metinleri özetlemesiyle ilgili alıştırmalar yapılacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I-II, Ahmet B. Ercilasun vd., Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991. Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet B. Ercilasun vd., Akçağ Yayınları, Ankara, 2007. Kırgızça Süylöşöbüz, Ü. B. Kultayeva, Bişkek, 2004.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023