KIRGIZ TÜRKÇESİ I

İzlence Formu

Ders Adı KIRGIZ TÜRKÇESİ I Kod CTLE4060
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. ORAZ SAPASHEV
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Kırgız Türkçesini öğretmek

İçerik

Kırgız Türkçesinin öğretildiği bir derstir. Kırgız Türkleri ve yaşadıkları yer hakkında bilgiler sunulacak; Kırgız Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri üzerinde durulacak; bu lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya verilecek ve ilgili lehçeye ait metinler okutularak bunlar üzerinde dil bilgisi uygulaması yapılacaktır. Ders Kitabı:

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

Hülya Kasapoğlu Çengel, Kırgız Türkçesi Grameri, Akçağ yay., Ankara 2005 Türk Dünyası Konuşma Kılavuzu, Timur Kocaoğlu vd., Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1992. Yardımcı Ders Kitapları: Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I-II, Ahmet B. Ercilasun vd., Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991. Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet B. Ercilasun vd., Akçağ Yayınları, Ankara, 2007. Kırgızça Süylöşöbüz, Ü. B. Kultayeva, Bişkek, 2004.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023