KAZAK TÜRKÇESİ I

İzlence Formu

Ders Adı KAZAK TÜRKÇESİ I Kod CTLE4059
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. ORAZ SAPASHEV
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Kazak Türkçesinin ses bilgisini öğretmek.

İçerik

Kazak Türkçesinin öğretildiği bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Sunuş, tartışma

Kaynaklar

Ders Kitabı: Bugünkü Kıpçak Türkçesi (Tatar, Kazak ve Kırgız Lehçeleri Karşılaştırmalı Grameri), Mustafa Öner, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1998. Yardımcı Ders Kitapları: Kazak Türkçesi (Metinler, Aktarmalar, Gramer, Kelime Tahlilleri, Sözlük), Ceyhun Vedat Uygur, Kriter Yayınevi, İstanbul, 2008. Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet B. Ercilasun vd., Akçağ Yayınları, Ankara, 2007. Barköl’den Kazak Türkçesi Metinleri, Ferhat Tamir, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1989.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023