ÇAĞDAŞ ÖZBEK EDEBİYATI

İzlence Formu

Ders Adı ÇAĞDAŞ ÖZBEK EDEBİYATI Kod CTLE3047
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. REYİLA KAŞGARLI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin Özbek edebiyatını ve bu edebiyatın temsilcilerini tanımaları amaçlanmaktadır.

İçerik

Özbek Türklerinin yetiştirdiği önemli şair ve yazarlarının eserlerinin üzerinde durulduğu, tanınmış şahsiyetlerden seçilmiş parçaların okutularak bunların tahlilinin yapıldığı bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Soru cevap, projeksiyonla sunum, anlatım

Kaynaklar

Abdullah Kadiri'nin Ötgen Künler adlı romanının incelenmesi, Adil Yakuboğlu'nun Uluğbey?in Hazinesi adlı romanı, M(usa) Taşmuhammedoğlu Aybek'in Nevai adlı romanı, Nur Ali Kabul'ün Unutulan Sahiller adlı romanı, Pirimkul Kadirov'in Yıldızlı Geceler(Babür) romanı, Sadreddin Aynî'nin Buhara Cellatları adlı romanı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023