KIRIM TÜRKÇESİ

İzlence Formu

Ders Adı KIRIM TÜRKÇESİ Kod CTLE3040
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ALİ ILGIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin Kırım Türkçesi ile ilgili coğrafyayı, tarihi, kültürü ve edebiyatı tanıyabilmesi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini edinmesi.

İçerik

Kırım Türkleri ve yaşadıkları yerler hakkında bilgiler sunulacak; Kırım Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri üzerinde durulacak; bu lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya verilecek ve ilgili lehçeye ait metinler okutularak bunlar üzerinde dilbilgisi uygulaması yapılacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

Ders Kitabı: Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet B. Ercilasun vd., Akçağ Yayınları, Ankara, 2007. Yardımcı Ders Kitapları: Krımtatar Tilinin Ameliyatı, E. Akmollayev, Taşkent, 1989. Krımtatar  Tili, A. Memetov, Akmescit, 1997.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024