ÖZBEK TÜRKÇESİ I

İzlence Formu

Ders Adı ÖZBEK TÜRKÇESİ I Kod CTLE3037
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. REYİLA KAŞGARLI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencileri Özbekçe edebî metinlerini okuyup anlayacak yeterliliğe ulaştırmak.

İçerik

Özbek Türkleri hakkında bilgi, Özbek Türkçesinin Türk dili içindeki yeri, Özbek Türkçesi dil özelliklerinin örnek edebî metinlerde gösterilmesi, metinlerin Türkiye Türkçesine aktarılması

Öğretim Yöntemleri

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yaptırma, 7: Rol Oynama, 10: Beyin Fırtınası

Kaynaklar

Ahmet B. ERCİLASUN(Editör); Türk Lehçeleri Grameri, Akçağ Yay. , Ank. 2007 Ahmet B. ERCİLASUN (bş. Kom.); Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Kültür Bak. Yay.Ank. 1991 Ahmet B. ERCİLASUN (bş. Kom.); Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I, TDK Yay., Ankara, 1998 Prof. Dr. Ahmet BURAN-Ercan ALKAYA; Çağdaş Türk Lehçeleri, Akçağ Yay., Ank.2001 Volkan COŞKUN; Özbek Türkçesi Grameri, TDK Yay., Ankara, 2000 Ertuğrul YAMAN, Özbek Türkçesiyle Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırması, TDK Yay., Ankara, 2000 Rıdvan Öztürk, Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1997

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023