ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN EDEBİYATI I

İzlence Formu

Ders Adı ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN EDEBİYATI I Kod CTLE3133
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. REYİLA KAŞGARLI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin Azerbaycan edebiyat tarihini ve bu edebiyatın önemli temsilcilerini tanımaları, bu şahsiyetlerin eserleri hakkında bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır.

İçerik

Azerbaycan Türklerinin yetiştirdiği önemli şair ve yazarların eserleri üzerinde durularak, tanınmış şahsiyetlerden seçilmiş parçalar okutulduğu bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Projeksiyonla sunum, soru-cevap, açıklama.

Kaynaklar

Elçin'in Ölüm Hükmü adlı romanı, Elçin'in Ak Deve adlı romanı, Elçin'in Şuşa Dağlarını Duman Bürüdü adlı hikaye kitabı, Anar'ın Bir Fırsat Bulsam adlı romanı, Anar'ın Ak Koç Kara Koç adlı romanı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023