BAŞKURT TÜRKÇESİ I

İzlence Formu

Ders Adı BAŞKURT TÜRKÇESİ I Kod CTLE3136
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi GÖKSEL ÖZTÜRK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin Başkurtlar ve Başkurt Türkçesi ile ilgili ayrıntılı bilgilere sahip olmasını ve Başkurt Türkçesinin yapısı ve özelliklerine vakıf olmasını sağlamak.

İçerik

Başkurt Türkçesi grameri, Başkurt Türkçesinin kelime dağarcığı, Başkurt Türkçesi Metinleri

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

BİNER İ.”BAŞKURT DİLİ GRAMERİ”,АХМЕРОВ, К. 3., “КРАТКИЙ ОЧЕРК ГРАММАТИКИ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА”, БАШКИРСКО - РУССКИЙ СЛОВАРЬ, Старший редактор Т. Ф. Медведкова; Редактор М. М. Османов, МОСКВА-19 5 8. стр. 742-802.Türk Lehçeleri Grameri, Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN’un editörlüğünde, Ankara, 2007.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024