TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ I

İzlence Formu

Ders Adı TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ I Kod CTLE3116
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ÖZCAN TABAKLAR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Karahanlı, Harezm ve Kıpçak Türkçelerinin yazıçevriminin ve gramer özelliklerinin anlatıldığı bir derstir.

İçerik

Karahanlı, Harezm ve Kıpçak Türkçelerinin yazıçevriminin ve gramer özelliklerinin anlatıldığı bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, düz anlatım

Kaynaklar

Kıpçak Türkçesi Grameri, Ali Fehmi Karamanlıoğlu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1994.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024