ŞİİR TAHLİLLERİ I

İzlence Formu

Ders Adı ŞİİR TAHLİLLERİ I Kod CTLE2081
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. İSMAİL KARACA
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin Servet-i Fünun devrini tanımaları ve kendilerine verilen bir eserin tahlilini yapabilmeleri hedeflenmektedir.

İçerik

Bu derste, Servet-i Fünun Edebiyatının genel özellikleri ile dönemin şairlerinin hayat hikayeleri ve edebi kişilikleri anlatılacak, şairlerin bazı şiirleri tahlil edilecektir.

Öğretim Yöntemleri

Projeksiyonla sunum, soru-cevap, açıklama.

Kaynaklar

Şiir Tahlilleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024