AZERBAYCAN HALK EDEBİYATI

İzlence Formu

Ders Adı AZERBAYCAN HALK EDEBİYATI Kod CTLE2025
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Azerbaycan halk edebiyatı ürünlerinin neler olduğu üzerinde durularak bunların genel Türk halk edebiyatı verimleri içindeki yerine değinilecek; anonim ve anonim olmayan Azerbaycan halk edebiyatı ürünlerinden örnekler okutulacaktır.

İçerik

Azerbaycan halk edebiyatı ürünlerinin Türk halk edebiyatı verimleri içindeki yerine değinilecek; anonim ve anonim olmayan Azerbaycan halk edebiyatı ürünlerinden örnekler verilen bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Projeksiyonla sunum, soru-cevap, açıklama.

Kaynaklar

? Ehliman Ahundov (Çeviren: Semih Tezcan), Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1994. ? Saim Sakaoğlu-Ali Berat Alptekin-Esma ޞimşek, Azerbaycan Âşıkları ve Halk ޞiiri Antolojisi I, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2000. ? Zeynelabidin Makas, Çağdaş Azerbaycan Âşık ޞiiri Biçimleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2000. ? Zeynelabidin Makas, Türk Dünyasından Masallar, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2000. ? Çağları İçinde Türk Destanları, Ali Öztürk, Alioğlu Yayınları, İstanbul, 2000.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023