TÜRK DİLİ TARİHİ I

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK DİLİ TARİHİ I Kod CTLE2021
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MURAT ELMALI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Türk dilinin tarihini ve gelişimini anlatmak.

İçerik

Türk dilinin gelişimi ve tarihi hakkında genel bilgi veren bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, düz anlatım

Kaynaklar

Ders Kitabı: Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ahmet B. Ercilasun, Akçağ Yayınları, Ankara, 2008. Yardımcı Ders Kitapları: Türk Dili Tarihi, Ali Akar, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2005. Türk Dili Tarihi I-II, Ahmet Caferoğlu, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1984. Altay Dilleri Teorisi, Osman Nedim Tuna, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1987.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023