YAZILI ANLATIM VE OKUMA BECERİSİ

İzlence Formu

Ders Adı YAZILI ANLATIM VE OKUMA BECERİSİ Kod CTLE2019
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. SALİM YALÇIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini artırmak

İçerik

Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi, öğrencilerin kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade ettikleri bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Projeksiyonla sunum, soru-cevap, açıklama

Kaynaklar

AKSAN, Doğan (1987). Türkçenin Gücü. T. İş Bankası Kültür Yayınları. Aksoy, Ömer Asım. Yine Dil Yanlışları, Öğretmen Yayınları, Ankara, 1985. ÇOTUKSÖKEN,Yusuf(2001). Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili I, II. İstanbul: Papatya Yayıncılık. ÖZDEMİR, EMİN (1992). Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi. ÖZDEMİR, Emin (1994). Yazınsal Türler. Ümit Yayıncılık. Özdemir, Emin (2002): Yazınsal Türler. İstanbul: Bilgi. Özdemir, Emin ve Binyazar, Adnan (1998) . Yazma Öğretimi  Yazma Sanatı. İstanbul: Papirüs. Özdemir, Emin. Okuma Sanatı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1983. Özkan, Mustafa Türkçenin Ses ve Yazım Özellikleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001. Özkan, Mustafa Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001. Par, Arif Hikmet, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Serhat Yayınları, İstanbul,1983. Türk Dil Kurumu, İmla Kılavuzu, Ankara, 2014.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023