TÜRKMEN TÜRKÇESİ I

İzlence Formu

Ders Adı TÜRKMEN TÜRKÇESİ I Kod CTLE2017
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi NURCAN GÜDER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Türkmen Türkçesinin ses bilgisini öğretmek.

İçerik

Türkmen Türkçesinin ses bilgisini öğreten bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, düz anlatım

Kaynaklar

Ders Kitabı: Türkmen Türkçesi Grameri, Mehmet Kara, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005. Yardımcı Ders Kitapları: Türkçenin İzinde, Mehmet Kara, Kesit Yayınları, İstanbul, 2009. Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet B. Ercilasun vd., Akçağ Yayınları, Ankara, 2007. Ata Atacanov'un Şiirleri I (Giriş-Metin-Aktarma); II (İnceleme-Gramer Dizini), Mehmet Kara, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997. Türkmen Türkçesi-Türkiye Türkçesi Deyimler Sözlüğü, Mehmet Kara-Ahmet Karadoğan, Çağlar Yayınları, Ankara, 2004. Türk Dünyası Edebiyatı I-II, Mustafa Uğurlu vd., Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı-TİKA, Ankara, 2002.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023