TEMEL RUSÇA BİLGİSİ-I

İzlence Formu

Ders Adı TEMEL RUSÇA BİLGİSİ-I Kod CTLE1007
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. ORAZ SAPASHEV
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

-Öğrencilere rus dili hakkında temel bilgilerin verilmesi. -Öğrencilere rus alfabesi, rusça telaffuz ve vurgu hakkında bilgi verilmes. -Ana dili rusça olamayanların rusça konuşmayı anlama yeteneğini geliştirme. -Sade ve uzun cümleler ile tanışma. -Öğrenilen sözcüklerde vurgunun doğru konulması. -Hallere göre hareket yönünü belirleme. -Rus kültürü hakkında genel bilgiler.

İçerik

Rus alfabesi ve özelliklerini; Rusçanın ünlü ve ünsüz sistemini, hece çeşitlerini vurgu gibi ses bilgisi konularını; isim, fiil, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç gibi kelime türlerini ve kelime yapılarını ele alan bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, düz anlatım

Kaynaklar

1-«Грамматика русского языка» (İsmet Biner, Yüksel İyison, Tatyana Çeçet) 1-«Дорога в Россию» 2-«Лестница» 3-«50 derste rusça» Diğer yardımcı kaynaklar.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023