TÜRK HALK EDEBİYATI-GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK HALK EDEBİYATI-GİRİŞ Kod CTLE1006
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ZEHRA HAMARAT
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Türk halk edebiyatı unsurlarını tanıtmak.

İçerik

Halk edebiyatının farklı görüş ve teorilerinin öğretildiği bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Projeksiyonla sunum, soru-cevap, açıklama.

Kaynaklar

Boratav, Pertev Naili, Folklor ve Edebiyat I, İstanbul, Adam Yayıncılık, 1982. Boratav, Pertev Naili, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, 6. bs., İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1992. Boratav, Pertev Naili, Halk Edebiyatı Dersleri, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, Numune Matbaası, 2000. Elçin, Şükrü, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1981. Köprülü, M. Fuat, Edebiyat Araştırmaları, “Türkler’de İlk Şiirler ve Şâirler”, C: I, 3. bs., İstanbul, Ötüken Yayınları, 1989, s. 56-72. Kaya, Doğan, Anonim Halk Şiiri, 2 bs., Akçağ Yayınları, 2004, s. 147-254.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023