ESKİ TÜRK EDEBİYATI-GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı ESKİ TÜRK EDEBİYATI-GİRİŞ Kod CTLE1005
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ABİD NAZAR MAHDUM
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Eski Türk Edebiyatına giriş seviyesinde bilgilerin verilmesi, terminolojik altyapının sağlanması.

İçerik

Derste öncelikli olarak dil, sanat, edebiyat, şiir kavramları üzerinde duruluyor, buradan hareketle klâsik Türk edebiyatının bu kavramlar bakımından taşıdığı önem üzerinde duruluyor. Bunun ardından eski Türk edebiyatının bütün bir edebiyat tarihimiz içindeki yeri anlatılıyor ve yeni edebiyatın doğru anlaşılabilmesi için eski edebiyatın doğru anlaşılmasının önemi üzerinde duruluyor. Üçüncü aşamada ise klâsik Türk edebiyatının çok zengin düşünsel, dinî, tasavvufî, kültürel, tarihî kaynaklarından söz ediliyor ve bunlar dört ana başlık altında örneklerle zenginleştirilerek öğrenciye veriliyor.

Öğretim Yöntemleri

Sözlü, yazılı ve görsel anlatım.

Kaynaklar

Yekta Saraç, ?Klasik Edebiyat Bilgisi-Belagat? Atilla Şentürk, ?Osmanlı Şiiri Antolojisi? Atilla Şentürk, Ahmet Kartal, ?Eski Türk Edebiyatı Tarihi? Haluk İpekten, ?Türk Edebiyatında Edebi Muhitler? Ali Nihat Tarlan, ?Fuzuli Divanı Şerhi? Tahir Olgun, ?Mesnevi Şerhi? DİA, ?Divan Edebiyatı? Nihat Sami Banarlı, ?Resimli Türk Edebiyatı Tarihi? Agâh Sırrı Levend, ?Eski Türk Edebiyatı Tarihi? Agâh Sırrı Levend, ?Divan Edebiyatı? Necla Pekolcay, ?İslami Türk Edebiyatı?

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023