OSMANLI TÜRKÇESİ-GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı OSMANLI TÜRKÇESİ-GİRİŞ Kod CTLE1003
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. REYİLA KAŞGARLI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Osmanlı Türkçesinin ses bilgisi özelliklerini öğretmeyi ve Osmanlı Türkçesini okuma ve yazma becerisi kazandırmayı hedefler.

İçerik

Osmanlı Türkçesinin ses bilgisinin anlatıldığı, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinlerin okunduğu bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Projeksiyonla sunum, soru-cevap, açıklama.

Kaynaklar

Osmanlı Türkçesine Giriş

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023