AZERBAYCAN TÜRKÇESİ-I

İzlence Formu

Ders Adı AZERBAYCAN TÜRKÇESİ-I Kod CTLE1002
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ALİ ILGIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Azerbaycan Türkçesini öğretmek

İçerik

Azerbaycan Türkçesinin öğretildiği bir derstir. Azerbaycan Türkleri ve yaşadıkları yer hakkında bilgiler sunulacak; Azerbaycan Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri üzerinde durulacak; bu lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya verilecek ve ilgili lehçeye ait metinler okutularak bunlar üzerinde dilbilgisi uygulaması yapılacaktır. Ders Kitabı:

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

Yavuz Kartallıoğlu, Azerbaycan Türkçesi, Türk Lehçeleri Grameri (Ed. A.Bican Ercilasun), Akçağ Yay. Ankara 2007 Muharrem Ergin, Azeri Türkçesi, İstanbul, 1981

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024