TÜRKİYE TÜRKÇESİ-I

İzlence Formu

Ders Adı TÜRKİYE TÜRKÇESİ-I Kod CTLE1001
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. AHMET NAİM ÇİÇEKLER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dilin tanımını, Dil-kültür ilişkilerini, Konuşma Dili - Yazı Dilini, Yeryüzündeki Dilleri, Türkçenin tarihi gelişimini, Türkiye Türkçesinin Ünlü ve Ünsüz sistemlerini ve Değişik Ses Olaylarını öğretmeyi amaçlar.

İçerik

Dilin tanımı, dil-kültür ilişkileri, konuşma dili-yazı dili, yer yüzündeki diller, Türkçenin tarihî gelişimi gibi konular yanında ilgili lehçenin ünlüler ve ünsüzler sistemi, bunlar arasındaki uyumlar, değişik ses olayları işlenecektir.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

Ders Kitabı: Türk Dil Bilgisi (Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin), Muharrem Ergin, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2000. Yardımcı Ders Kitapları: Ayrı Düşmüş Kelimeler, Mehmet Kara, Çağlar Yayınları, Ankara, 2004. Türkçenin Grameri, Tahsin Banguoğlu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2003. Çağdaş Türk Dili, Süer Eker, Grafiker Yayınları, Ankara, 2002.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023