GÜZEL SANATLAR I

İzlence Formu

Ders Adı GÜZEL SANATLAR I Kod ODGS0001
Kredi 1 AKTS 1
Z/S Zorunlu Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. FERİDE FEYZA AKSU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Resim, heykel ve mimarlık alanında öğrencilere temel bilgileri aktarıp bu çerçevede bir estetik bakış açısı kazandırmaktır.

İçerik

Tarih öncesi dönemden başlayıp, Anadolu, İslam, Osmanlı ve Avrupa'nın 20.yy'ına kadar uzanan sanatın tarihi anlatılır.

Öğretim Yöntemleri

Uzaktan eğitim ( e- öğren )

Kaynaklar

Uzaktan eğitim ( e-öğren) de yüklü ders notları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023