BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Kod ASTR7005
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. HASAN HÜSEYİN ESENOĞLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma becerisini geliştirme

İçerik

Fen Bilimlerinde araştırmanın; temel kavramları, yöntemleri, basamakları, planlaması, konu seçimi, kaynak taraması, kritik yapma, amaç belirleme, değişken-ölçeklendirme belirlemesi, problem tanımlama, hipotez kurma, veri toplama ve analiz ile rapor yazma ve yayın etiği

Öğretim Yöntemleri

Sunum, animasyonlu anlatım, interaktif uygulama, tartışma ve soru-cevap

Kaynaklar

(1) İÜ Etik Kurulları sayfası: http://etikkurul.istanbul.edu.tr (2) Altay, A.G, (çeviren), Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?, yazarı: Robert A. Day, TÜBİTAK, 1996 (3) Daşdemir, İ., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, ISBN: 9786053204428, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016 (4) Kozak, M., Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri, ISBN: 9786054940028, Detay Yayıncılık, 2015 (5) Çömlekçi, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi ve İstatiksel Anlamlılık Sınamaları, Bilim Teknik Yayınevi

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1,3 ve 8. maddelere düşük katkıda bulunurken, 10. maddeye katkısı orta derecede, kalan maddelere katkısı ise yüksektir

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.