YAKIN ÇİFT SİSTEMLER II

İzlence Formu

Ders Adı YAKIN ÇİFT SİSTEMLER II Kod ASTR7012
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. HULUSİ GÜLSEÇEN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Yakın çift yıldızlarda bazı temel fizik süreçleri ve evrimsel özellikleri anlamak

İçerik

Yakın çift sistemlerde temel fiziksel kavramlar, Çift sistemlerde akresyon, Çift Yıldızlar için Roche Modeli, Kütle transferi ve kütle kaybı, Yıldız rüzgarları, Çift yıldızların evrimi.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, Ödev, İnteraktif tartışma

Kaynaklar

1.Hilditch, R.W.; (2001), \\\"An Introduction to Close Binary Stars\\\", Cambridge University Press. 2.Pringle, J.E., Wade, R.A.; (1985), \\\"Interacting Binary Stars\\\", Cambridge University Press. Sterken, C., Jaschek, C.; (1996), \\\"Light Curves of Variable Stars\\\", Cambridge University Press. 3.De Loore, C.W.H. ve Doom, C. :(1992), ?Structure and Evolution of Single and Binary Stars?, Astrophysics and Space Library, Kluwer Academic Publisher. 4.Kallrath, J. ve Milone, E.G. : (1999), ?Eclipsing Binary Stars Modeling and Analysis?, Springer-Verlag New York,Inc. 5.Batten, A.H. : (1973), ?Binary and Multiple Systems of Stars?, PergamonPress Ltd. Frank, J., King, A., Raine, D. (2002), ?Accretion Power in Astrophysics?, Cambridge University Press. 6.Shore S.N., Livio M., van den Heuvel E.P.J. (1994), ?Interacting Binaries?, Saas-Fee Advanced Course 22 Lecture Notes 1992, Swiss Society for Astrophysics and Astronomy, Editör: Nussbaumer H. and Orr A., Springer-Verlag.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1., 2., 7. ve 9. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 3., 4. ve 10. maddelere katkısı orta derecede 5., 6. ve 8. maddelere katkısı düşüktür.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.