AKTİF GALAKSİ ÇEKİRDEKLERİ

İzlence Formu

Ders Adı AKTİF GALAKSİ ÇEKİRDEKLERİ Kod ASTR7055
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. TOLGA GÜVER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Aktif Galaksiler, merkezlerindeki süperkütleli bir kara deliğe kütle yığılmasının aktif olarak devam ettiği galaksilerdir. Bu galaksilerde elektromanyetik spektrumun tamamında ışınım yapan merkez bölgeye aktif galaksi çekirdeği denir. Aktif galaksi çekirdekleri günümüz galaksi dışı astronomisinin en güncel ve sıklıkla çalışılan konularından biridir. Teklif edilen dersin amacı özellikle galaksi dışı astronomi konusunda uzmanlık yapmak isteyen öğrencilerin bu kaynaklar hakkında detaylı bilgilere ulaşabilmesi ve bu kaynakların gözlemsel özelliklerini tanıyıp kendi araştırma programlarında kullanabilmesidir.

İçerik

Aktif Galaksi Çekirdeklerinin farklı sınıflamaları, elektromanyetik spektrumun tümünde gösterdikleri gözlemsel özellikleri, oluşum ve evrimleri, kozmoloji açısından önemleri ve ışınım mekanizmaları anlatılacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Konu ile ilgili literatür ve güncel kitapların takip edilmesi ve öğrenciler ile tartışılarak açıklanması.

Kaynaklar

Beckmann'ın Active Galactic Nuclei adlı kitabı.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1, 4 maddelere yüksek katkıda bulunurken, 2,3, 5, 7, 8,9,10 maddelere katkısı orta derecede 6, maddelere katkısı düşüktür.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.