CÜCE GALAKSİLER

İzlence Formu

Ders Adı CÜCE GALAKSİLER Kod ASTR7018
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ESMA YAZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Cüce Galaksilerin fiziksel, kimyasal, kinematik ve dinamik bakımdan özelliklerinin kavranması.

İçerik

Tanımı. Keşfi ve sayıları. Cüce galaksi Popülasyonu. Morfolojik sınıflandırılmaları. Fiziksel özellikleri. Kimyasal özellikleri. Kinematik ve dinamik yapıları. Galaksi etkileşmeleri. Oluşum ve evrimleri. Galaksi oluşumu ve evrimindeki rolü. Yerel galaksi grubundaki cüce galaksiler. Cüce galaksilerdeki yıldız kümeleri. Yıldız Popülasyonları ve uzaysal dağılımları. Diğer galaksi gruplarındaki cüce galaksiler. Karanlık madde ve cüce galaksiler. Cüce galaksilere ait mevcut problemler.

Öğretim Yöntemleri

Sunumsal anlatım, güncel bilimsel makaleler üzerinden tartışma.

Kaynaklar

"Galaxies in the Universe" edited by Sparke, L. S., Gallagher, J. S., 2000, ISBN 0-521-59241-0, Cambridge University Press "In Search of Dark Matter", 2006, edited by K. Freeman and G. Mcnamara, ISBN 0-387-27616-5, Springer Berlin Heidelberg New York "Stellar Astrophysics fort he Local Group" edited by Aparicio, A., Herrero, A., Sánchez, F., 1998, ISBN 0-521-63255-2, Cambridge University Press "Mapping the Galaxy and Nearby Galaxies" edited by Wada, K., Combes, F., Astrophysıcs And Space Science Proceedings, 2008, ISBN 0-521-63255-2, Springer press Güncel bilimsel makaleler.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023