ÇOK RENK FOTOMETRİSİNDEN SEÇME KONULAR

İzlence Formu

Ders Adı ÇOK RENK FOTOMETRİSİNDEN SEÇME KONULAR Kod ASTR7043
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YÜKSEL KARATAŞ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Önemli fotometri sistemleri ile ilgili bilgileri ileri düzeyde öğretmek

İçerik

YJHKL Kırmızıöte fotometrisi: renk uzayları, yıldız popülasyonlarının sınıflandırılması, mutlak kadir tayini üzerine uygulamalar, ugriz (CFHTLS, Sloan) fotometri sistemi: renk uzayları, yıldız-kuazar-galaksi ayırımları, yıldız popülasyonlarının sınıflandırılması, mutlak kadir tayini ve uygulamaları. Fotometrik gökyüzü taramalarında Malmquist yanlılığı ve yıldızlararası kızarma. Strömgren fotometrisi: renk uzayları, kızarma, metal bolluğu ve mutlak kadir kalibrasyonlarının Minitab matematiksel paket programı ile oluşturma. Açık kümelerin gözlemsel CCDUBVRI fotometrisi: indirgemeler, kızarmadan arındırma, uzaklık modülü, metal bolluğu, renk uzayları. Fotometrik gökyüzü taramalarında isokron (yaş) kütüphaneleri ve kullanımı. GAIA ve RAVE gökyüzü taramaları

Öğretim Yöntemleri

Kitap ve makalelerdeki bilgiler ve araştırma sonuçlarının öğrenciler ile birlikte anlatımı ve tartışılması

Kaynaklar

literatürdeki makaleler

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1 ve 4. cü maddelere katkısı yüksek, Diğer maddelere katkısı orta derecedir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.