GALAKTİK YILDIZ POPÜLASYONLARI

İzlence Formu

Ders Adı GALAKTİK YILDIZ POPÜLASYONLARI Kod ASTR7016
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SERAP AK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Popülasyon kavramınına tarihsel bakış, Yıldız popülasyonu çalışmalarını gözden geçirme, Galaktik yıldız popülasyonları olarak ince disk, kalın disk ve halonun incelenmesi, Galaksimizin oluşumu ve evrimi.

İçerik

Yıldız Popülasyonları ve Yıldız Popülasyonu Çalışmalarının Tarihi. Yıldız Popülasyonu Çalışmalarının Temel Araçları. Basit Yıldız Popülasyonları. Galaktik Yıldız Popülasyonları. İnce Diskin Evrimi. Kalın Diskin Evrimi. Yıldızlar Halosunun Evrimi

Öğretim Yöntemleri

Öğretim üyesi tarafından sunum şeklinde anlatım, tartışma, uygulama, bireysel veya grup çalışmalarıyla belli konuların araştırılması ve sunumla tartışılması.

Kaynaklar

1)The Galaxy, 1987, edited by G. Gilmore and B. Carswell, ISBN 90-277-2545-4, NATO ASI SERI, D. Reidel Publishing Company. 2)The Milky Way as a Galaxy, 1989, edited by G. Gilmore, I. King, P. Van Der Kruit, R. Buser, 19th advanced course of the Swiss Society of Astrophysics and Astronomy, ISBN: 1-58381-060-9. 3)Galactic Astronomy,1998, J. Binney and M. Merrifield, 1998, ISBN 0-691-02565-7, Princeton University Press. 4)Güncel Makaleler.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 2., 3. ve 5. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 1., 4., 6., 7., 9. ve 10. maddelere katkısı orta derecede 8. maddeye katkısı düşüktür.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.