SEMİNER

İzlence Formu

Ders Adı SEMİNER Kod ASTR7031
Kredi 0 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 0
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. TANSEL AK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Alanı ile ilgili öğrencilerin fikir verme, tartışma ve sözlü iletişim becerileri kazandırır.

İçerik

Öğrenci hazırlandığı bir konuyu anlatır.

Öğretim Yöntemleri

Araştırma, tartışma ve sunuş.

Kaynaklar

Literatür, kitaplar.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 2, 5, 6 ve 9. maddelere katkısı orta düzeyde, 1, 3, 4. 7. 8 ve 10. maddelere katkısı yüksektir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.