RGU FOTOMETRİSİ VE GALAKSİ MODELLERİ

İzlence Formu

Ders Adı RGU FOTOMETRİSİ VE GALAKSİ MODELLERİ Kod ASTR7001
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SELÇUK BİLİR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Galaksimizin yapısal incelemesinde kullanılan fotometrik sistemlerin tanıtımı, Anakol ve dev yıldızların farklı fotometrik sistemlerde ayırımı, Farklı ışıma gücündeki yıldızlar için yoğunluk profillerinin oluşturulması, Teorik galaksi modellerini tanıtımı, Model parametrelerinin hesabı.

İçerik

Fotometri sistemlerinde bantların seçimi. Önemli fotometri sistemleri. Renk farkı, Balmer Süreksizliği ve spektrel tip arasındaki bağıntı. Renk farkı ve renk indeksi arasındaki bağıntı. İki renk diyagramında Pop I, Pop II ve Ara Pop II anakol yıldızları ile geç tipten devlerin ayrımı. Kızarma foksiyonu. UBV'den RGU'ya dönüşüm formülleri. Çeşitli galaksi modelleri.

Öğretim Yöntemleri

Sunum anlatımı, Tartışma, Uygulama, Proje çalışması

Kaynaklar

\\\"Basic Astronomical Data\\\" edited by K. A. Strand, 1963, The University of Chicago Press \\\"The Galaxy\\\", 1987, edited by G. Gilmore and B. Carswell, ISBN 90-277-2545-4, NATO ASI SERI, D. Reidel Publishing Company \\\"The Milky Way as a galaxy\\\", 1989, edited by G. Gilmore, I. King, P. Van Der Kruit, R. Buser, 19th advanced course of the Swiss Society of Astrophysics and Astronomy, ISBN: 1-58381-060-9 \\\"Galactic Astronomy\\\", 1998, J. Binney and M. Merrifield, 1998, ISBN 0-691-02565-7, Princeton University Press

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023