FOTOMETRİK SİSTEMLER ARASINDAKİ DÖNÜŞÜMLER

İzlence Formu

Ders Adı FOTOMETRİK SİSTEMLER ARASINDAKİ DÖNÜŞÜMLER Kod ASTR7008
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SERAP AK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bir fotometri sisteminin kendi içinde veya farklı tanımlanan fotometrik sistemler arasında dönüşüm yapılmasının nedenlerini ortaya koyma, Dönüşüm formüllerini tayf tipi, parlaklık sınıfı ve metal bolluğu parametrelerine göre belirleme.

İçerik

Dönüşümün Gerekliliği. Verilerin Standart Şekle Dönüştürülmesi. Spektrel Tip, Parlaklık Sınıfı ve Metal Bolluğunun Fonksiyonu Olarak UBV-RGU Dönüşüm Formülleri. Farklı Dönüşüm Formüllerinin Karşılaştırılması

Öğretim Yöntemleri

Öğretim üyesi tarafından sunum şeklinde anlatım, tartışma, uygulama, bireysel veya grup çalışmalarıyla belli konuların araştırılması ve sunumla tartışılması.

Kaynaklar

1)Basic Astronomical Data, 1963, edited by K. A. Strand, The University of Chicago Press. 2)Güncel Makaleler.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 2., 3. ve 5. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 1., 4., 6., 7., 9. ve 10. maddelere katkısı orta derecede 8. maddeye katkısı düşüktür.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.