FİZİKSEL ÖLÇÜMLERDE HATA ANALİZİ

İzlence Formu

Ders Adı FİZİKSEL ÖLÇÜMLERDE HATA ANALİZİ Kod ASTR7050
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YÜKSEL KARATAŞ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Fiziksel ölçümlerde gerekli olan hata anazlizleri ile bilgileri uygulamaları ile öğrencilere aktarılması

İçerik

"Belirsizlik, doğruluk ve hassasiyet kavramları, Hataların yayılması, toplama,çıkarma, bölme işlemlerinde hata hesabı, Olası hata, rastgele ve sistematik hata , Standart sapma ve ortalamanın standart sapması, tek bir ölçümde standart sapma , Verilerin reddedilmesinde Chauvenet'in kriteri , Ağırlık ortalama ve hatasının hesabı, Lineer ve çoklu regresyon yolu ile katsayılar ve belirsizliğin hesabı, Korelasyon katsayısının hesabı, İnterpolasyon ve Extrapolasyon , Normal ve Poission dağılımları ve belirsizliklerinin hesabı, Hipotez testleri: t-testi, F-testi ve tablolarının kullanımı , Hipotez testleri: Ki kare testi ve tablolarının kullanımı, Kovaryans ve Korelasyon , Yıldızların temel astrofizik parametrelerine ait hata hesabı "

Öğretim Yöntemleri

Hata analizi ile bilgilerin öğrencilere aktarılması

Kaynaklar

An introduction to error analysis, John. R. Taylor

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023