ÖTEGEZEGENLER

İzlence Formu

Ders Adı ÖTEGEZEGENLER Kod ASTR7041
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. TANSEL AK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin; Ötegezegenlerin belirlenme yöntemlerini ve bilinen özelliklerini, Ötegezegenlerin oluşum ve evrimlerini, Ötegezegenlerde yaşamın gelişimi ve yaşamın sürdürülebilirliği için uygun ortamların neler olduğunu, Ötegezegenlerde yaşamın nasıl araştırılabileceğini,İnsan türünün varlığının yaşam ortamındaki etkileri ve sonuçlarını, türlerin varlıklarının sürdürülebilirliğini sorgulamayı öğrenmeleri.

İçerik

1- Ötegezegenlerin belirlenmesinde kullanılan gözlemsel yöntemler. 2- Bilinen ötegezegenlerin özellikleri. 3- Yersel gezegenlerin oluşum ve evrimi. 4- Kahverengi cüce-ötegezegen ilişkisi. 5- Çift yıldız sistemlerindeki gezegenlerin oluşumları, dinamik evrimleri ve yaşanabilirlikleri. 6- Yaşam ve yaşanabilirlik için ötegezegenlerden alınabilecek işaretler. 7- Ötegezegenlerin aylarında yaşam olasılıkları.

Öğretim Yöntemleri

Ders temel olarak sorumlu öğretim üyesinin sunumları eşliğinde işlenecektir. Ancak öğrencilerin bu sunumlara tartışmaları ile katılımları ve kendilerinin de sunum yapmaları beklenecektir.

Kaynaklar

Exoplanets: Detection, formation, proerties and habitability, J.W. Mason, 2010 (Ayrıca, bu kaynağın kaynaklar listesinde bulunan ve daha sonra yayımlanan kitaplar)

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 2, 3, 5, 9 ve 10. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 1, 4, 6 ve 7. maddelere katkısı orta derecede, 2. maddeye katkısı düşüktür.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.