GÜNEŞ AKTİVİTESİ

İzlence Formu

Ders Adı GÜNEŞ AKTİVİTESİ Kod ASTR7003
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. NUROL AL
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Güneş aktivitesine bağlı olarak ortaya çıkan geçici olayların tanımlarını yaparak bu konu ile ilgili teorik yaklaşımlara yönelik bakış açılarını geliştirmektir.

İçerik

Güneş lekeleri, umbra, penumbra; Güneş aktivitesi ve Güneş leke çevrimi, Güneş leke manyetik alanları; parlamalar; prominensler; faküla; dinamo modeli.

Öğretim Yöntemleri

Sunum ile öğretim, tartışma, soru-cevap

Kaynaklar

Arvind Bhatnagar & William Livingston (2005), Fundamentals of Solar Astronomy, World Scientific Publishing.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1, 3, 5-7, 9 maddelere yüksek katkıda bulunurken, 2, 4, 8, 10 maddelere katkısı orta derecede.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.