ASTROFİZİKTE AKIŞKANLAR

İzlence Formu

Ders Adı ASTROFİZİKTE AKIŞKANLAR Kod ASTR9040
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MUSTAFA TÜRKER ÖZKAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu dersin amacı görünen evrendeki maddenin nasıl hareket ettiğidir.

İçerik

Astrofizik açıdan akışkanlar, Nötral akışkanlar, Boltzmann denklemi, Maxwell dağılımı, İdeal akışkanların özellikleri, hidrodinamik denklemler, Hareket denklemi, Enerji denklemi, Sıkıştırılamayan ve barotropik akışkanlar, Viskos akışkanlar, Newtonyen akışkanda teğet stres, Katı cisimlerden geçen viskos akışkanlar, Astrofizikte yığışma diskleri, Temel disk dinamiği, Durağan disk, Gaz dinamiği, İdeal bir gazın termodinamik özellikleri, Akustik dalgalar, Akustik dalgaların emisyonu, Küresel yağışma ve rüzgarlar, Dalgaların lineer teorisi.

Öğretim Yöntemleri

Sunum anlatımı, Tartışma, Uygulama, ödev hazırlama

Kaynaklar

1.Shu F. H., 1992, The Physics of Astronomy, volume II Gas Dynamics, University Science Books, Sausalito, California. 2.Battaner, E., 1996, Astrophysical Fluid Dynamics, Cambridge University Press. 3.Choudhurui A.R., 1998, The Physics of Fluids and Plasmas, Cambridge University Press. 4.Pringle, J. and King A., 2007, Astrophysical Flows, Cambridge University Press. 5.Clarke C. J. and Carswell R. F., 2007, Astrophysical Fluid Dynamics, Cambridge University Press.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023