ASTRONOMİDE ELEKTRONİK GÖRÜNTÜLEME

İzlence Formu

Ders Adı ASTRONOMİDE ELEKTRONİK GÖRÜNTÜLEME Kod ASTR9048
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. TANSEL AK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin; Gözlemsel astronomide kullanılan elektronik görüntüleme cihazları ve yöntemlerini tanımaları, Elektronik görüntüleme cihazları ve yöntemleri ile ilgili terminolojiyi öğrenmeleri, Elektronik görüntülemedeki sınırlamaları ve sınırları öğrenmeleri, Astronomik görüntüleme cihazları ve algılayıcılarının temel tasarım ilkelerini öğrenmeleri, Elektronik görüntülemede kalibrasyon ilkeleri ve ayrıntılarını öğrenmeleri.

İçerik

1- İnsan gözünden elektronik sensörlere. 2- Katı hal cihazlarının etkileri. 3- Astronomik teknolojideki sürekli gelişme. 4- Elektronik görüntüleme terminolojisi. 5- Astronomik görüntülemede atmosferik etkiler. 6- Teleskop tasarımları, uzaktan gözlem, tarama teleskopları. 7- Modern astronomik aletlerin keşif gücü (Görüntüleme, Spektroskopi, Polarimetri). 8- Aletler ve algılayıcılar (Spektrometreler, Polarimetreler, İnterferometreler, Alıgılayıcılar). 9- Astronomik aletlerin tasarım ve inşası (Optik tasarım, mekanik tasarım, cryogenic ve vakum yöntemleri, elektronik tasarım, yazılım). 10- Yük Eşleme Cihazları (İlkeler, yapı, gereklilikler, özel cihazlar). 11- Yük eşleme cihazlarının pratik işletmesi (Saat voltajları ve temel elektronik unsurlar, kara akım ve soğutma, kozmik ışınlar ve ışıtma, gürültü, sinyal işleme, tepki, UV çakma, QE pinning) 12- Dizi aletlerin karakterizasyonu ve kalibrasyonu. 13- Görüntü işleme ve analiz. 14- Kırmızıöte dalga boylarında elektronik görüntüleme. 15- UV, X-ışın ve gama ışınlarında elektronik görüntüleme. 16- Milimetre-altı ve radyo dalgalarında eletronik görüntüleme. 17- Elektronik görüntülemenin geleceği.

Öğretim Yöntemleri

Ders temel olarak sorumlu öğretim üyesinin sunumları eşliğinde işlenecektir. Ancak öğrencilerin bu sunumlara tartışmaları ile katılımları ve kendilerinin de sunum yapmaları beklenecektir.

Kaynaklar

Elektronic Imaging in Astronomy: Detectors and Instrumentation, Ian S. McLean, 2008, Springer (Ayrıca, bu kitabın indeksindeki ve daha yeni yazılmış çok sayıda kitap)

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 2 ve 6. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 1, 3, 4, 5, 7 ve 10. maddelere katkısı orta derecede, 8 ve 9. maddelere katkısı düşüktür.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.