ASTROFİZİKTE PLAZMALAR I

İzlence Formu

Ders Adı ASTROFİZİKTE PLAZMALAR I Kod ASTR9036
Kredi 3 AKTS 8
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MUSTAFA TÜRKER ÖZKAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu dersin amacı astrofizik ortamlardaki farklı plazmaları anlamak ve astrofiziksel plazma teorisini kosmik koşullara uygulamalarını öğrenmektir.

İçerik

Plazmaların temel özellikleri, Debye kalkanı, Plazma parametresi, Farklı tipte plazmalar Plazma yörünge teorisi, Dik bir kuvvetin etkisi, Gradyent sürüklenme, Eğrisel sürüklenme, Manyetik aynalar, Van Allen kuşağının oluşması, Kosmik ışınları, Astrofizikte tanecik hızlandırması, Yüklü parçacıkların dinamiği, Plazmalarda çarpışmasız prosesler, Soğuk plazmalarda elektromanyetik osilasyonlar, Plazma osilasyonları, Elektromanyetik dalgalar, Landau damping, Manyetik alana paralel elektromanyetik dalga yayılması.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, Ödev, İnteraktif tartışma

Kaynaklar

1.Benz A., 2002, Plasma Astrophysics, Kluver Academic Publisher. 2.Clarke C.J., & Carswell R.F., 2007, Principles of Astrophysical Fluid Dynamics, Cambridge University Press. 3.Treumann R.A. & Baumjohann W., 2001, Advanced Space Plasma Physics, Imperial College Press, London. 4.Somov B.V., 2006, Plasma Astrophysics, Part I, Springer. 5.Choudhurui A.R., 1998, The Physics of Fluids and Plasmas, Cambridge University Press.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1., 2., 7. ve 9. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 3., 6. ve 10. maddelere katkısı orta derecede 4., 5. ve 8. maddelere katkısı düşüktür.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.