KİŞİLERARASI İLETİŞİM, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Müfredat

1 . Sınıf - Güz

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
ALGI VE İMAJ YÖNETİMİ 3 6 S 3/0/0
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3 6 Z 3/0/0
BÜTÜNSEL PAZARLAMA İLETİŞİMİ 3 6 S 3/0/0
İKNA VE RETORİK 3 6 Z 3/0/0
KİŞİLERARASI İLETİŞİM KURAMLARI 3 6 S 3/0/0
KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET 3 6 S 3/0/0
SEMİNER 0 6 Z 0/0/0
SOSYAL KİMLİK KURAMI VE KİTLE PSİKOLOJİSİ 3 6 S 3/0/0
SOSYAL TEORİ VE GLOBALLEŞME 3 6 S 3/0/0
STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK 3 6 Z 3/0/0

1 . Sınıf - Bahar

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
ÇATIŞMA VE UZLAŞMA PARADİGMALARI 3 6 Z 3/0/0
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK SİYASALARI 3 6 S 3/0/0
ETKİLEŞİMLİ YAYINCILIK UYGULAMALARINDA KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜREÇLERİ 3 6 S 3/0/0
İLİŞKİ YÖNETİMİ VE ÖYKÜLEME 3 6 Z 3/0/0
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 6 S 3/0/0
KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ 3 6 S 3/0/0
SOSYAL DAVRANIŞ VE PROTOKOL 3 6 Z 3/0/0
TUTUM ÖLÇME YÖNTEMLERİ 3 6 S 3/0/0
UYGULAMALI ETKİLİ SUNUŞ TEKNİKLERİ 3 6 S 3/0/0
2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.