ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Müfredat

1 . Sınıf - Güz

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3 8 Z 3/0/0
GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI 3 8 S 3/0/0
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SENDİKALAR 3 8 S 3/0/0
MODERN İŞ YAŞAMI 3 8 S 3/0/0
SANAYİLEŞME VE SOSYAL POLİTİKA 3 8 S 3/0/0
SEMİNER 0 6 Z 0/0/0
SOSYAL DEVLET-SOSYAL SİYASET 3 8 S 3/0/0
SOSYAL HUKUKTA GÜNCEL SORUNLAR 3 8 S 3/0/0
SOSYAL SORUNLAR SOSYOLOJİSİ 3 8 S 3/0/0
STRATEJİK VE POLİTİK EKONOMİ 3 8 S 3/0/0
TÜRKİYE VE AB'NİN KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL YAPISI 3 8 S 3/0/0

1 . Sınıf - Bahar

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3 8 Z 3/0/0
ÇALIŞMA HAYATINDA DEZAVANTAJLI GRUPLAR 3 8 S 3/0/0
ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜNCEL GELİŞMELER 3 8 S 3/0/0
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE YENİ GELİŞMELER 3 8 S 3/0/0
KURUMSAL YÖNETİM 3 8 S 3/0/0
KÜRESEL EKONOMİ VE İSTİHDAMDA YENİ BOYUTLAR 3 8 S 3/0/0
KÜRESELLEŞME VE ÇALIŞMA STANDARTLARI 3 8 S 3/0/0
SEMİNER 0 6 Z 0/0/0
SOSYAL POLİTİKA DOKTRİNLERİ FELSEFESİ 3 8 S 3/0/0
SOSYAL POLİTİKA DÜŞÜNCESİ 3 8 S 3/0/0
SOSYO-EKONOMİK POLİTİKALAR VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 3 8 S 3/0/0
TOPLU PAZARLIĞIN İKTİSADİ ETKİLERİ 3 8 S 3/0/0
TOPLU PAZARLIK HUKUKUNUN SORUNLARI 3 8 S 3/0/0
ULUSLARARASI GÖÇLER 3 8 S 3/0/0
ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKANIN GÜNCEL SORUNLARI 3 8 S 3/0/0
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024