FELSEFE, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Müfredat

1 . Sınıf - Güz

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 2 Z 2/0/0
EKSEN ÇAĞLARDA BİLGELİKLER VE FELSEFE 2 4 Z 2/0/0
FELSEFEDE YÖNTEM I 2 4 Z 2/0/0
FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ 2 4 Z 2/0/0
FELSEFEYE GİRİŞ PARALEL I 3 6 S 3/0/0
GÜZEL SANATLAR I 1 1 Z 1/0/0
KLASİK MANTIK I 2 4 Z 2/0/0
PRESOKRATİKLER VE PLATON 2 4 Z 2/0/0
TÜRK DİLİ I 2 2 Z 2/0/0
YABANCI DİL I 2 2 Z 2/0/0
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 2 Z 2/0/0
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRK DİLİ I 2 2 Z 2/0/0

1 . Sınıf - Bahar

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
ARISTOTELES 2 4 Z 2/0/0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 2 Z 2/0/0
FELSEFEDE YÖNTEM II 2 4 Z 2/0/0
FELSEFENİN TEMEL KAVRAMLARI 2 4 Z 2/0/0
FELSEFEYE GİRİŞ PARALEL II 3 6 S 3/0/0
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN OLUŞUMU 2 4 Z 2/0/0
GÜZEL SANATLAR II 1 1 Z 1/0/0
KLASİK MANTIK II 2 4 Z 2/0/0
TÜRK DİLİ II 2 2 Z 2/0/0
YABANCI DİL II 2 2 Z 2/0/0
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 2 Z 2/0/0
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRK DİLİ II 2 2 Z 2/0/0

2 . Sınıf - Güz

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
BİLGİ FELSEFESİ 2 4 Z 2/0/0
BİLİMSEL METİN ÜRETİMİ 2 3 Z 2/0/0
DİN FELSEFESİ 2 4 Z 2/0/0
FELSEFE TARİHİ I 2 4 S 2/0/0
FELSEFİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE 2 4 S 2/0/0
HELENİSTİK DÖNEM VE ORTAÇAĞ HIRİSTİYAN FELSEFESİ 2 4 Z 2/0/0
İNSAN HAKLARI 2 4 S 2/0/0
MANTIK I 2 4 S 2/0/0
MANTIK TARİHİ İLKÇAĞ 2 4 S 2/0/0
METİNLERLE YENİ PLATONCULUK 2 4 S 2/0/0
MODERN MANTIK I 2 4 Z 2/0/0

2 . Sınıf - Bahar

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
AHLAK FELSEFESİ 2 4 Z 2/0/0
AKIL YÜRÜTME VE TEMELLENDİRME 2 4 S 2/0/0
BİLİM FELSEFESİ (ORTAK DERS) 2 4 S 2/0/0
EDEBİYAT VE FELSEFE 2 4 S 2/0/0
FELSEFE TARİHİ II 2 4 S 2/0/0
FELSEFE-BİLİM-DİN İLİŞKİLERİ 2 4 S 2/0/0
İSLAM DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ 2 4 Z 2/0/0
KELÂM VE FELSEFE 2 4 S 2/0/0
MANTIK II 2 4 S 2/0/0
MANTIK TARİHİ ORTAÇAĞ 2 4 S 2/0/0
METAFİZİK 2 4 Z 2/0/0
MODERN FELSEFENİN OLUŞUMU: DESCARTES, LEİBNİZ, SPİNOZA 2 4 Z 2/0/0
MODERN MANTIK II 2 4 Z 2/0/0
ORTAÇAĞ VE RÖNESANS FELSEFESİ METİNLERİ 2 4 S 2/0/0

3 . Sınıf - Güz

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
ANALİTİK FELSEFE 2 4 S 2/0/0
BİLİM FELSEFESİ 2 4 Z 2/0/0
FORMEL OLMAYAN MANTIK 2 4 S 2/0/0
İNGİLİZ DENEYCİLİĞİ VE AYDINLANMA 2 4 Z 2/0/0
İSLAM BİLİM TARİHİ                                                       2 4 S 2/0/0
İSLAM FELSEFESİ: KİNDÎ VE FÂRÂBÎ 2 4 Z 2/0/0
İSLAM FİLOZOFLARINDAN FELSEFE METİNLERİ 2 4 S 2/0/0
KÜLTÜR BİLİMLERİ FELSEFESİ 2 4 S 2/0/0
MANTIK III 2 4 S 2/0/0
MÜZİK VE FELSEFE 2 4 S 2/0/0
POLİTİK FELSEFE 2 4 Z 2/0/0
PRAGMATİZM 2 4 S 2/0/0
ÜTOPYALAR VE DİSTOPYALAR 2 4 S 2/0/0

3 . Sınıf - Bahar

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
ÇAĞDAŞ METAFİZİK PROBLEMLER 2 4 S 2/0/0
ESTETİK 2 4 Z 2/0/0
FELSEFE,ANTROPOLOJİ VE KÜLTÜR 2 4 S 2/0/0
HUKUK FELSEFESİ 2 4 S 2/0/0
İSLAM FELSEFESİ: İBN SÎNA, GAZZÂLÎ, İBN RÜŞD 2 4 Z 2/0/0
KANT VE ELEŞTİREL FELSEFE: BİLGİ KURAMI 2 4 Z 2/0/0
KANT VE ELEŞTİREL FELSEFE: EYLEM VE AKIL 2 4 Z 2/0/0
KİMLİK,BEDENLİLİK,CİNSİYET 2 4 S 2/0/0
MANTIK FELSEFESİ 2 4 S 2/0/0
MANTIK IV 2 4 S 2/0/0
SKOLASTİK DÖNEM FELSEFE METİNLERİ 2 4 S 2/0/0
TASAVVUF VE FELSEFE                                               2 4 S 2/0/0

4 . Sınıf - Güz

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
ÇAĞDAŞ FELSEFE I 3 6 S 3/0/0
ÇAĞDAŞ FELSEFE SORUNLARI I 2 4 S 2/0/0
ÇAĞDAŞ FELSEFEDE ETİK PROBLEMLER 2 4 S 2/0/0
DİL FELSEFESİ 2 4 S 2/0/0
DİNLER TARİHİ 2 4 S 2/0/0
DOĞU METİNLERİYLE UYGULAMALI FELSEFE 2 4 S 2/0/0
ETİK VE ESTETİK 2 4 S 2/0/0
HEGEL VE ALMAN İDEALİZMİ 2 4 Z 2/0/0
HERMENEUTİK 2 4 Z 2/0/0
MODERN DÖNEM İSLAM DÜŞÜNCESİ METİNLERİ 2 4 S 2/0/0
OSMANLI DÖNEMİNDE FELSEFE 2 4 Z 2/0/0
PRİNCİPİA MATHEMATİCA'YA GİRİŞ 2 4 S 2/0/0
SİNEMA VE FELSEFE 2 4 S 2/0/0
TARİH FELSEFESİ 2 4 Z 2/0/0

4 . Sınıf - Bahar

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
19.YÜZYIL FELSEFE METİNLERİ 2 4 S 2/0/0
BATI METİNLERİYLE UYGULAMALI FELSEFE 2 4 S 2/0/0
ÇAĞDAŞ FELSEFE II 3 6 S 3/0/0
ÇAĞDAŞ FELSEFE SORUNLARI II 2 4 S 2/0/0
ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE­: YÖNTEM VE UYGULAMALARI 2 4 S 2/0/0
FENOMENOLOJİ 2 4 Z 2/0/0
MANTIK ÇEŞİTLERİ II 2 4 S 2/0/0
MANTIK UYGULAMALARI II 2 4 S 2/0/0
TÜRK MODERNLEŞMESİ VE FELSEFE 2 4 Z 2/0/0
WİTTGENSTEİN: FELSEFE SORUNLARI 2 4 Z 2/0/0
ZİHİN FELSEFESİ 2 4 Z 2/0/0
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024