ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans programı, alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahip, birey, grup ve toplumların afetlere karşı hazırlıklı olmasını, afetler hakkındaki bilgi, deneyim ve görgüsünü artırmasını ve afetlerin olumsuz boyutunu çözmeye yardımcı olmasını hedefleyen bilimsel ve mesleki bir disiplindir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024